IV-12
Výrobce:SSSR Žhavící napětí0.85V - 1,15V
Zobrazuje: 7 segm, RDP Žhavící proud50mA
Výška znaku:20mm Napětí mřížky25V - 30V
Čitelnost:cca 6m Napětí segmentu50V - 70V
Směr pohledu:boční Proud mřížky12mA
   Proud segmentu0,8mA
     
     
     
     Počet kusů4