Z573M
Výrobce:RFT Zápalné napětí150V
Zobrazuje:0 - 9, PDT Provozní napětí140V
Výška znaku:13mm Zhášecí napětí120V
Čitelnost:cca 8m Maximální napětí170V
Směr pohledu:boční Minimální proud1,5mA
   Maximální proud2.5mA
   Maximální pulsní proud12mA
     
     
       
PDT = desetinná tečka na pravé straně číslice