ZM1080T
Výrobce:TESLA Zápalné napětí150V
Zobrazuje:0-9,PDP,LDP Provozní napětí140V
Výška znaku:13mm Zhášecí napětí120V
Čitelnost:cca 6m Maximální napětí170V
Směr pohledu:boční Minimální proud1.5mA
   Maximální proud2.5mA
   Maximální pulsní proud12mA
     
     
       
PDT = desetinná tečka na pravé straně číslice
LDT = desetinná tečka na levé straně číslice