ZM1081
Výrobce:TESLA Zápalné napětí150V
Zobrazuje:+,-,~ Provozní napětí140V
Výška znaku:13mm Zhášecí napětí120V
Čitelnost:cca 6m Maximální napětí170V
Směr pohledu:boční Minimální proud1.5mA
   Maximální proud2.5mA
   Maximální pulsní proud12mA